ALGEMENE VOORWAARDEN SALSA CUBANA

Door invulling van het inschrijfformulier en het aan vinken van akkoord, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden gelden zolang u de cursus bij Salsa Cubana volgt.

Salsa Cubana is niet aansprakelijk voor schade, verlies of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen.

Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Na inschrijving bent u verplicht vóór aanvang 2e les het cursusgeld over te maken. Bij latere betaling bent u 10 euro aan extra administratie kosten verschuldigd. Op de website vindt u het verschuldigde tarief vinden onder “cursusinformatie, betalingsgegevens”, hier vindt u ook het banknummer.

Inschrijving geld voor de duur van een seizoen/cursus zonder opzeggingstermijn.
Minderjarigen hebben toestemming van een ouder of voogd nodig.
Als u tijdens de cursus verhuisd of ziek wordt, wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Indien een les onverhoopt komt te vervallen dan wordt dit in de groepsapp vermeld.
Bij sprake van overmacht behoudt Salsa Cubana het recht lessen/workshops te annuleren. Overmacht bestaat indien voortgang van de lessen geheel of gedeeltelijk worden verhindert buiten de wil van de dansschool om zoals weersomstandigheden, pandemie, staking, gezondheid, vervoerproblemen. In dit geval is er geen sprake van restitutie. Tijdens een cursus van 12 lessen krijgt u 2x de gelegenheid een les in te halen.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden door Salsa Cubana uitsluitend gebruikt voor de administratie en worden niet aan derden doorgegeven. Wij gaan zorgvuldig met uw privacy om. Foto’s en video’s genomen tijdens de les kunnen voor promotiedoeleinden gebruikt worden. Foto’s en video’s mogen door de cursisten zelf alleen genomen worden met toestemming van de docent en absoluut niet buiten de groepsapp worden gebruikt of naar anderen doorgestuurd.

Hygiëne

Wij verwachten dat iedereen goed voor zijn persoonlijke hygiëne zorgt. Salsa dansen doe je dicht bij elkaar. Het is erg belangrijk dat u fris ruikt. Als u erg hoest of erg verkouden bent is het fijn als u thuis blijft en een andere keer uw les inhaalt. Voor aanvang van de les is het fijn als u uw handen wast.